Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hầu hết trẻ em Hoa Kỳ đã Nhiễm SARS-CoV-2

Theo một nghiên cứu khảo sát trên toàn nước Mỹ, cứ 3 trẻ em từ 1-4 tuổi ở Hoa Kỳ thì có khoảng 2 người đã bị nhiễm SARS-CoV-2Các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm kháng thể COVID-19 trong mẫu máu của hơn 86.000 trẻ em dưới 18 tuổi – bao gồm khoảng 6.100 trẻ em từ 1-4 tuổi. Ở trẻ nhỏ nhất, số ca nhiễm bệnh tăng hơn gấp đôi, từ 33% lên 68% trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Pamela Davis, bác sĩ và nhà nghiên cứu y tế tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, Ohio, cho biết, mặc dù phân tích trên một số lượng nhỏ trẻ em rất nhỏ, nhưng kết quả phù hợp với sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm được ghi nhận trong nhóm tuổi đó.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết trẻ em từ 1–17 tuổi có thể đã bị nhiễm bệnh vào tháng Hai năm nay. Tỷ lệ nhiễm cao nhất ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là 77%. Tỷ lệ nhiễm trùng ở trẻ em cao hơn quá tỷ lệ ở người lớn.

Tăng Omicron: Biểu đồ đường biểu thị tỷ lệ người có kháng thể với SARS-CoV-2 theo độ tuổi theo thời gian.

https://www.nature.com/articles/d41586-022-01231-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=406da5950a-briefing-dy-20220506&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-406da5950a-47057191

M.Q. Theo Nature