Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi A

Trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Thị Hải Mến
Phó trưởng khoa: BS.CKII. Trần Vĩnh Điệt
ĐD trưởng khoa: CNĐD. Nguyễn Thị Bích Lan

(Cập nhật 5/2023)