Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tầm nhìn và sứ mệnh của bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Xây dựng một Bệnh viện chuyên khoa sâu về các bệnh nhiễm trùng – truyền nhiễm quy chuẩn, chuyên nghiệp, hiện đại, có uy tín trong cả nước và các quốc gia trong khu vực, có khả năng hoàn thành hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn, phát triển chuyên ngành và bảo đảm cuộc sống cán bộ viên chức được từng bước nâng cao