Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa dược

Trưởng khoa:  ThS.DSCKII. Huỳnh Phương Thảo
Phó trưởng khoa: ThS.DS. Trương Thúy Quỳnh
ĐD trưởng khoa:  ĐDTC. Nguyễn Sĩ Bính
Khoa Dược có nhiệm vụ lập kế hoạch cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho công tác điều trị, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, cung ứng thuốc đến tận các khoa lâm sàng. Ngoài ra, khoa còn tham gia vào công tác huấn luyện đào tạo và nghiên cứu

khoa học.

Cùng với sự phát triển của bệnh viện, Khoa Dược đang củng cố nhân sự và cố gắng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực Dược lâm sàng để hỗ trợ cho công tác điều trị, nâng cao tính hợp lý và an toàn trong sử dụng thuốc.
Nhà thuốc bệnh viện được Sở Y tế công nhận là nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP .