Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hành chánh Quản trị

Tên phòng: Phòng Hành chính quản trị
Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Quốc Dũng
Phó trưởng phòng: BS. Nguyễn Văn Hùng

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Các bộ phận chuyên môn:
 1. Bộ phận Văn phòng
 2. Tổ Bảo trì
 3. Tổ Công xa
 4. Tổ Công tác đội
 5. Tổ Tổng đài
Slogan chất lượng: Cải tiến liên tục
Điện thoại liên hệ, Điện thoại nội bộ: 212, 231
Đặc điểm khoa/phòng:
 • Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ quản lý tài sản và các hoạt động hành chính tại bệnh viện, được thành lập đồng thời với sự hình thành của bệnh viện;
 • Văn phòng chính tại khu vực cạnh khuôn viên Di tích lịch sử cấp Quốc gia –  Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán..
 

Nhiệm vụ chính:

 1. Lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 3. Quản lý tài sản bệnh viện: nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng trùng tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.
 4. Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong Bệnh viện.
 5. Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp, có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô lãng phí.
 6. Tổ chức và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài Bệnh viện. Sử dụng hợp lý, hiệu quả các phương tiện vận chuyển của Bệnh viện.
 7. Thực hiện và kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.
 8. Đảm bảo cung cấp đầy đủ: điện, nước, thông tin và theo dõi xử lý nước thải.
 9. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong Bệnh viện.
 10. Cung cấp BHLĐ cho CBVC và bệnh nhân hàng năm.
 11. Theo dõi, thực hiện công tác giặt, công tác môi trường rác y tế, rác sinh hoạt, vệ sinh ngoại cảnh.
 12. Đảm bảo môi trường của Bệnh viện luôn xanh-sạch-đẹp, trong lành.
 13. Quản lý các kho vật tư, kho vải, kho ấn chỉ và kho đồ thanh lý.
 14. Thực hiện công tác: Quân sự, tự vệ, PCCC và an ninh trật tự.