Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi B

Phó trưởng khoa:  

BS.CKI. Lê Thị Mỹ Linh

ĐD trưởng khoa: ĐDCK1. Lâm Thị Phương Thảo