Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Tên phòng : Phòng Tổ chức cán bộ
Trưởng phòng : ThS. Lê Thị Hồng Phước
Phó trưởng phòng ThS. Nguyễn Văn Quốc Hùng
Slogan chất lượng: “Kịp thời gian – Đúng quy định”
Các bộ phận chuyên môn 1. Quản lý nhân lực:

 • Lao động tiền lương, quản lý hồ sơ lý lịch, theo dõi học tập…
 • Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách…
 • Bổ nhiệm, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

2. Đào tạo: Quy hoạch và lập kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức.

3. Bảo vệ chính trị nội bộ.

Điện thoại liên hệ, email: Điện thoại nội bộ: 235;  email: tccb@bvbnd.vn
Đặc điểm khoa/phòng
 • Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng chức năng quản lý về nguồn nhân lực của bệnh viện, tham mưu công tác tổ chức cán bộ, văn phòng ở khu hành chính.
 • Vị trí: tầng trệt, tòa nhà chính của bệnh viện..
 

Nhiệm vụ chính:

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, thực hiện chức năng về sắp xếp công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện

2. Nhiệm vụ:

 • Căn cứ nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch công tác, tổ chức bộ máy, sắp xếp – đào tạo – tuyển dụng nhân lực trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện…
 • Phối hợp cùng với khoa/phòng chức năng sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu của bệnh viện.
 • Xây dựng những nội quy, quy định về làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt để cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) thống nhất thực hiện.
 • Thực hiện các chế độ, chính sách như: Bảo hiểm xã hội, y tế, trợ cấp độc hại – lây nhiễm…để giải quyết quyền lợi về vật chất, tinh thần cho CBVC-NLĐ và người bệnh trong bệnh viện.
 • Quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền tại địa phương để phối hợp thực hiện những công tác có liên quan.
 • Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua trong bệnh viện, các đợt học tập thời sự, chính trị, pháp luật, văn hoá, ngoại ngữ…để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của CBVC-NLĐ..
 • Tổng hợp các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của CBVC-NLĐ về các lãnh vực phụ trách, trình Ban Giám đốc xem xét, giải quyết.