Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa cấp cứu

Trưởng khoa: BS.CKII. Phan Vĩnh Thọ
Phó trưởng khoa: BS.CKI. Nguyễn Trường An
ĐD trưởng khoa:  CN. Nguyễn Thế Anh

(Cập nhật 5/2023)