Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi C

Trưởng khoa: BS.CKII. Lư Lan Vi
Phó Trưởng khoa: BS.CKI. Lê Thị Kim Ngọc
ĐD trưởng khoa:  ThS. Trần Thị Trúc Tâm