Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Các quy trình

Các quy trình khám bệnh

Bệnh nhân, thân nhân lấy số thứ tự khám bệnh qua app Okuro hay đăng ký qua các tổng đài 19007292 và 1080 1. CẤP