Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi D

Trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Ngọc Hồng Hoanh
Phó trưởng khoa: BSCKI. Lê Hồng Hương
ĐD trưởng khoa:  ĐD.CKI. Chu Diễm Anh

(Cập nhật 5/2023)