Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Công nghệ Thông tin

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên phòng: Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT)
Trưởng phòng:
Phó trưởng phòng : CNTT. Nguyễn Thanh Nghị
Các bộ phận chuyên môn :
 1. Tổ Kỹ thuật: phụ trách kỹ thuật hạ tầng mạng: quản trị, an ninh mạng, quản lý trang thiết bị tin học: máy tính, máy chủ…; quản lý bảo trì sửa chữa.
 2. Tổ Phần mềm: phụ trách phát triển phần mềm ứng dụng: quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình xây dựng phần mềm, tích hợp dữ liệu.
 3. Tổ Quản trị website, internet, email và hành chính: phối hợp với Ban biên tập phụ trách quản trị, duy trì và phát triển website bệnh viện.Phục trách văn thư lưu trữ, công tác văn phòng, chấm công, quản lý dự án, đào tạo tin học, quản lý tài sản thiết bị của phòng.
Slogan chất lượng: Công nghệ – cùng đồng hành, cùng phát triển
Điện thoại liên hệ, Điện thoại nội bộ: 268; 
Đặc điểm phòng:
 • Phòng CNTT là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện, được hình thành từ năm 2010;
 • Phòng CNTT được thành lập ngày 01-09-2011 theo quyết định 210/QĐ-BVBNĐ, tiền thân là Tổ vi tính thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.
 • Văn phòng tại khu hành chính của bệnh viện.
 

Nhiệm vụ chính:

Chức năng:

Phòng CNTT là đơn vị nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt;
 2. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tincho các Khoa, Phòng, Tổ công tác trong bệnh viện đã được phê duyệt;
 3. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện;
 4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các Khoa, Phòng với cơ quan Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu của đơn vị;
 6. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị;
 7. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo Giám đốc bệnh viện;
 8. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do bệnh viện giao.

 

Hoạt động chuyên môn& Hướng phát triển:
 1. Phòng CNTT được giao nhiệm vụ quản lý một hệ thống mạng rộng lớn, luôn luôn trực sẵn sàng 24/24 để đảm bảo khắc phục và xử lý lịp thời tất cả các sự cố xảy ra, giúp hệ thống mạng luôn luôn hoạt động ổn định, đảm bảo cho công tác cập nhật viện phí, thuốc men, vật tư tiêu hao… Phòng cũng đã lắp đặt Internet, phủ sóng wifi toàn bệnh viện và cấp phát hộp thư điện tử hỗ trợ tốt cho việc áp dụng văn bản điện tử trong bệnh viện.
 2. Bên cạnh đó, Phòng CNTT cũng phụ trách xây dựng, quản trị, và phát triển Website của Bệnh viện để đảm bảo thông tin được nhanh chóng, đầy đủ.
 3. Phối hợp các phòng ban liên quan chuẩn hoá các quy trình và các danh mục dịch vụ y tế của bệnh viện đã và đang thực hiện thường quy; duy trì các hoạt động thường qui tại bệnh viện.
 4. Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của phòng để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đảm bảo các hoạt động công nghệ  thông tin trong bệnh viện nhằm đáp ứng tốt nhu cầu quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
 5. Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT trong y tế với phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn.