Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ BỆNH NHIỄM TRÙNG, TRUYỀN NHIỄM NĂM 2023 – “THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”

Nhằm chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực trong việc chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ) đã tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm – Thách thức trong chẩn đoán và điều trị” vào ngày 18/8/2023.