Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Điều dưỡng

Tên phòng: Phòng Điều dưỡng
Trưởng phòng:
Phó trưởng phòng CN Ngô Thị Thanh Thúy, CN. Lê Thị Thu Hương

(Cập nhật 5/2023)