Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG BÁO

Công bố Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Lần 4

Chi tiết thông báo: 1661_Cong bo BV Benh Nhiet doi dap ung yeu cau la CSTH_Lan 4