Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Trang tin điện tử eMedHTD hỗ trợ tra cứu thông tin thuốc, hướng dẫn điều trị và quản lý sử dụng kháng sinh

Giao diện trang chủ của trang tin điện tử eMedHTD của BV Bệnh Nhiệt Đới

Để tạo ra sản phẩm hữu ích này cho các thầy thuốc, BV Bệnh Nhiệt Đới đã huy động sự tham gia của các chuyên gia thuộc Hội đồng Khoa học công nghệ, Hội đồng Thuốc và Điều trị phối hợp với các chuyên gia CNTT của bệnh viện.

          Bên cạnh lợi ích chính của sản phẩm là công cụ trợ giúp các thầy thuốc dễ dàng tra cứu các thông tin chuyên môn phục vụ cho công tác điều trị, sản phẩm này còn có chức năng là công cụ hỗ trợ đào tạo và giáo dục truyền thông sức khoẻ cho thân nhân người bệnh bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm.

          Điểm đáng được ghi nhận và góp phần tăng giá trị của sản phẩm đó là sự phối hợp và phân công trách nhiệm của cả 2 nhóm: (1) nhóm các chuyên gia về công nghệ, (2) nhóm các chuyên gia phụ trách về nội dung chuyên môn. Theo đó, các chuyên gia CNTT của bệnh viện đã sử dụng mã nguồn mở để xây dựng thành công cụ chạy trên nền tảng web, công cụ này đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 10/2018, từ đó đến nay, liên tục được cập nhật, chỉnh sửa về giao diện cho thân thiện và dễ sử dụng. Các chuyên gia của các hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin luôn được cập nhật mới nhất, đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, toàn bộ nội dung chuyên môn đã được các hội đồng có liên quan tham mưu cho Giám đốc bệnh viện ban hành.

          Mới đây, trang tin điện tử “eMedHTD” của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã được bổ sung chạy trên nền tảng di dộng. Ứng dụng này chính thức được đưa vào hoạt động vào tháng 10/2019 với cả 2 nền tảng Android và iOS nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận với công cụ này hơn.

Ứng dụng eMedHTD trên điện thoại thông minh

Nguồn: SỞ Y TẾ TP.HCM