Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tình hình sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2021

Tổng số sự cố y khoa ghi nhận 6 tháng đầu năm 2021 là 6 sự cố giảm 80% so với 6 tháng đầu năm 2020 là 40 sự cố, trong đó nhiều nhất ở tháng 4 có 2 sự cố được ghi nhận, tháng 2 không có sự cố nào được phát hiện. Tỷ lệ báo cáo tự nguyện được ghi nhận đạt 83%.

Hình thức phát hiện sự cố y khoa nhiều nhất là các khoa báo cáo tự nguyện. Mức độ tổn thương trong 6 tháng đầu năm 2021 đa số ở mức độ tổn thương nhẹ (NC1) chiếm 50% (3/6), mức độ (NC0) chưa xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh chiếm 33% (2/6) và 1 tổn thương trung bình (NC2) chiếm 17%.

Không có SCYK xảy ra ở mức độ tổn thương nặng nên không có người bệnh nào tử vong hoặc gây hậu quả tàn phế.