Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thư mời tham gia chào giá

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu báo giá cho dự toán gói hợp đồng nạo vét hố ga và vệ sinh đường cống thoát nước thải năm 2023 như sau: