Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG TIN VỀ 21 CA MẮC MỚI (BN780 – BN810)

          Trong đó có 20 ca liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng: 15, Quảng Nam (2), BẮc Giang (2), Khánh Hoà (1)) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

          BN790 tại Hà Nội: nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương. Ngày 6/8 từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại HN, hiện BN cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cơ sở Đông Anh;

          BN791 tại Khánh Hoà: nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà, là F1 BN751, hiện đang cách ly, điều trị tại BV BNĐ Khánh Hoà;

          BN792 và BN796 tại Quảng Nam: 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận – Nội tiết, BV Đà Nẵng và 1 ca là Bệnh nhân Khoa Thận – TN, BV Đà Nẵng. Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK T.Ư Quảng Nam;

          BN793 – 794 tại Bắc Giang: đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7, hiện đang cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cơ sở Đông Anh;

          BN795 và BN797 – BN810 tại Đà Nẵng, gồm: 1 nhân viên y tế, 1 bệnh nhân và 13 F1.

Nguồn: BYT