Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG TIN VỀ 11 CA MẮC MỚI COVID-19 (BN421 – BN431)

BN421: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng:

          BN422: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, Phường Hoà Mình, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;

          BN423: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN424: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN425: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN426: Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN427: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN428: Bệnh nhân nam, 70 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN429: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN430: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng;

          BN431: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, bệnh nhân Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

          Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nguồn: BYT