Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ CHI TIẾT TỪNG BỆNH THƯỜNG GẶP TẠI BVBNĐ

Đây là danh sách thông tin điều trị cho một số bệnh thường gặp khi người bệnh điều trị tại bệnh viện. “Thông tin điều trị” sẽ cung cấp cho bệnh nhân và thân nhân về cách điều trị, xét nghiệm, thuốc, thời gian điều trị. Ngoài ra, các khoa lâm sàng sẽ có các tờ “Thông tin điều trị” cụ thể của khoa tại các “Bảng thông tin” treo tại khoa. Khi cần thêm thông tin bệnh nhân và thân nhân có thể hỏi trực tiếp bác sĩ điều trị phụ trách.