Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo về việc triển khai xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 có thu phí

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới triển khai thực hiện xét nghiệm Real-time RT-PCR SARS-CoV-2 có thu phí như sau: