Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo về việc triển khai phòng khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ ngày 13/01/2022

 

Triển khai phòng khám hậu Covid-19