Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 và mời ký hợp đồng làm việc

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo:

Kết quả trúng tuyển bằng văn bản theo file đính kèm tại đây.