Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thời gian khám bệnh trung bình năm 2021 giảm so với năm 2020

Năm 2021 thời gian khám bệnh trung bình là 86 phút/1 lượt khám; giảm được 5 phút so năm 2020. Đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thời gian chờ khám cũng rút ngắn hơn trong thời gian do số lượng người khám bệnh trong năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020.