Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thành phố New York kêu gọi mang khẩu trang lại để phòng lây lan COVID-19

Ngày 08/7/2022 các quan chức y tế công cộng của Thành phố New York kêu gọi người dân mang khẩu trang trở lại khi ở trong nhà. Họ lưu ý rằng đang nhận thấy mức độ nhiễm COVID-19 cao. Để giúp làm chậm sự lây lan, Cơ quan y tế và vệ sinh tâm thần của thành phố đã khuyến cáo “tất cả người dân New York nên đeo khẩu trang hiệu suất cao như N95, KN95 hoặc KF94 ở tất cả các môi trường công cộng trong nhà và xung quanh đám đông bên ngoài.”

Omicron vẫn là biến thể thống trị ở Thành phố New York và các dòng phụ BA.5 và BA.2.12.1 chiếm hầu hết các trường hợp hiện tại trong thành phố.

M.Q. theo Medscape

.