Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thanh lý xe cứu thương theo hình thức bán đấu giá công khai

Giá khởi điểm bán thanh lý xe cứu thương là 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng) theo hình thức bán đấu giá công khai.
Phòng Hành chính quản trị niêm yết công khai thông báo giá bán thanh lý xe cứu thương trên website của bệnh viện và tại trước cổng bệnh viện trong vòng 07 ngày kể từ ngày 08/02/2021 – 03/03/2021 (trừ những ngày nghỉ tết âm lịch).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Hành chính quản trị