Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Ivermectin không hiệu quả ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ đến trung bình

Bài báo cáo khoa học xuất bản trực tuyến trên tạp chí JAMA ngày 20/02/2023 cung cấp kết quả của một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Ivermectin, với liều tối đa là 600 μg/kg mỗi ngày trong 6 ngày, so với giả dược có rút ngắn thời gian triệu chứng ở bệnh nhân ngoại trú người lớn (≥30 tuổi) mắc COVID-19 có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình không.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 1.206 người tham gia ngẫu nhiên được dùng thuốc nghiên cứu hoặc giả dược, độ tuổi trung bình (IQR) là 48 (38-58) tuổi, 713 (59,1%) là phụ nữ và 1008 (83,5%) báo cáo đã tiêm ít nhất 2 lều vắc xin COVID-19. Thời gian trung bình (IQR) để phục hồi là 11 (11-12) ngày ở nhóm ivermectin và 11 (11-12) ngày ở nhóm giả dược. Tỷ lệ cải thiện thời gian phục hồi là 1,02 (khoảng tin cậy 95%, 0,92-1,13; P  = 0,68). Trong số những người dùng ivermectin, 34 người (5,7%) phải nhập viện, tử vong hoặc được chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu so với 36 người (6,0%) dùng giả dược (tỷ lệ rủi ro, 1,0 [khoảng tin cậy 95%, 0,6-1,5]; P = .53). Ở nhóm dùng ivermectin, 1 bệnh nhân tử vong và 4 bệnh nhân nhập viện (0,8%); 2 người tham gia (0,3%) nhập viện trong nhóm giả dược và không có trường hợp tử vong. Các sự cố bất lợi không phổ biến trong cả hai nhóm.

Bài báo kết luận trong số những bệnh nhân ngoại trú mắc COVID-19 nhẹ đến trung bình, điều trị bằng ivermectin, với liều mục tiêu tối đa là 600 μg/kg mỗi ngày trong 6 ngày, so với giả dược không cải thiện thời gian phục hồi lâu dài. Những phát hiện này không ủng hộ việc sử dụng ivermectin ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ đến trung bình.

Xem chi tiết tại đầy.

M.Q.