Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Xuất xứ, ký hiệu, nhãn mác sản phẩm Giá Thành tiền
1 Ống đồng phi 6 Cuộn 6 Thái lan 7 zem
2 Ống đồng phi 10 Cuộn 2 Thái lan 7 zem
3 Ống đồng phi 12 Cuộn 2 Thái lan 7 zem
4 Ống đồng phi 16 Cuộn 2 Thái lan 7 zem
5 Block  máy lạnh ( 2hp –R22) Cái 3 QVS325PNA Dùng để thay block những dàn còn sử dụng đc
6 Block máy lạnh ( 1,5 hp – R22) Cái 2 PH225X3CS-8KUC1 Dùng để thay block những dàn còn sử dụng đc
7 Si quấn ống đồng Kg 10 Dùng để thay thế, Việt nam
8 Băng keo điện trắng Cuộn 10 MPE Sử dụng bảo trì, Việt nam
9 Gas máy lạnh R32 Bình 1 ECORONLoại 13kg, sử dụng bảo trì, Ấn độ
10 Gas máy lạnh R22 Bình 1 ECORON Loại 13kg, sử dụng bảo trì, Ấn độ
11 Dây điện cadivi 2.5 Cuộn 6 Cadivi Xanh, đen đỏ, Việt nam