Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khởi động chương trình quốc gia dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Việt Nam khởi động chương trình PrEP quốc gia nhằm giảm mạnh số ca nhiễm mới HIV khi đã có hơn 2.000 người tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Chiều 30/11/2018, tại TP.Hồ Chí Minh, nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cùng với cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức phi lợi nhuận y tế toàn cầu PATH đã công bố khởi động chương trình dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP) trên toàn quốc.

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) là dịch vụ giúp cho những người chưa bị nhiễm HIV nhưng có nguy cơ cao có thể dự phòng lây nhiễm HIV bằng cách uống một viên thuốc mỗi ngày.  Khi một người phơi nhiễm HIV thì biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm này giúp ngăn virus phát triển thành ca nhiễm vĩnh viễn. PrEP rất quả nếu được dùng đúng cách và có thể làm giảm nguy cơ nhiễm HIV lên tới 92% hoặc cao hơn. Từ năm 2015, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo mạnh mẽ PrEP là một lựa chọn dự phòng bổ sung, đây là một phần của chiến lược dự phòng HIV kết hợp cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, việc mở rộng dịch vụ PrEP là cần thiết để Việt Nam có thể giảm mạnh số ca lây nhiễm mới.

Nguồn: Sưu tầm