Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm E

BS trưởng khoa TS.BS. Võ Triều Lý
BS Phó trưởng khoa ThS.BS Nguyễn Quốc Việt
ĐD trưởng khoa:  CN. Võ Thị Thanh Xuân

(Cập nhật 5/2023)