Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm C

 

Trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Thị Cẩm Hường
Phó trưởng khoa: BSCKI. Lê Thị Ngọc Thuận
ĐD trưởng khoa:  CN. Huỳnh Thị Thu Nga

(Cập nhật 5/2023)