Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm B

Trưởng khoa: TS.BS. Lê Bửu Châu
Phó trưởng khoa: BS.CKII. Hồ Thị Lựu
ĐD trưởng khoa:  CN. Hà Hoàng Diễm Trinh