Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm A

Trưởng khoa: BS.CKII. Đào Bách Khoa
Phó trưởng khoa BSCKI. Ngụy Cẩm Huy
ĐD trưởng khoa:  CN. Trương Thị Trúc Lê