Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP – THÁNG 11/2020

Tổng số điểm: 140

Số điểm không áp dụng cho bệnh viện: 0

Tỉ lệ đạt: 93.3%

Kết quả đánh giá: Bệnh viện an toàn

Click vào đây để xem chi tiết