Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế – Quý 2/2020

Điểm trung bình khảo sát ý kiến của nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Quý 2 năm 2020 là 4.05/5 điểm

Đạt mức 4 (Hài lòng/Tốt) – giảm so với Quý I/2020 (4.07/5 điểm).

Click vào đây để xem chi tiết