Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả điểm kiểm tra tuyển dụng chức danh Điều Dưỡng tháng 9/2018

Kết quả điểm kiểm tra tuyển dụng chức danh Điều Dưỡng tháng 9/2018

Kết quả kiểm tra xem tại đây.