Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả ban đầu tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 sáu tháng cuối năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Việc tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 được tiến hành trên các ca bệnh COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trong thời gian từ tháng ngày 01 tháng 7 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Có tổng số 526 ca nhập viện do COVID-19. Trong số này, có 353 (67%) ca bệnh có tải lượng virus phù hợp và được giải mã gene tầm soát biến chủng SARS-CoV-2. Kết quả thu nhận 336 bộ gene SARS-CoV-2, chiếm 95% trong tổng số 353 mẫu được đem đi phân tích. Kết quả định danh cho thấy trong 6 tháng cuối năm, ngoại trừ 01 chủng Delta ghi nhận vào tháng 7, chỉ ghi nhận sự lưu hành của biến chủng Omicron (Hình 1).

Trong thời gian này, có sự dịch chuyển từ biến chủng phụ BA.5 của Omicrion ở thời điểm tháng 7 đến tháng 9 sang biến chủng phụ BA.2.75 (bao gồm biến chủng phụ BN.1 của BA.2.75) trong ba tháng cuối năm (Hình 1). Ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng phụ XBB vào tháng 12 năm 2022 nhưng ở tỷ lệ thấp (3/52 trình tự giải mã vào tháng 12, chiếm 5.7% (Hình 1).

Sự dịch chuyển theo thời gian giữa các biến chủng phụ của Omicron từ BA.5 sang BA.2.75 trên địa bàn Thành phố là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Dựa vào tình hình COVID-19 ghi nhận trong thời gian vừa qua cũng như kết quả điều tra huyết thanh vào tháng 9 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy tình hình COVID-19 của thành phố đang được kiểm soát tốt. Qua đó thể hiện vai trò của vaccine COVID-19 trong việc bảo vệ bệnh nặng và tử vong.

Nằm trong các hoạt động phòng chống COVID-19 do Sở Y tế TPHCM chỉ đạo, trong thời gian sắp tới BVBNĐ và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) sẽ tiếp tục tầm soát biến chủng của SARS-CoV-2 nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho chương trình ứng phó đại dịch COVID-19 của Thành phố.

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 01 năm2023
 Nhóm nghiên cứu COVID-19
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford