Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hướng dẫn người bệnh lấy mẫu nước tiểu, mẫu đàm xét nghiệm

Hướng dẫn người bệnh lấy mẫu nước tiểu, mẫu đàm xét nghiệm

 

Huong dan 1

Huong dan 2

Huong dan 3Phòng Điều dưỡng

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới