Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

HƯỚNG DẪN MỚI CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TIÊM VẮC-XIN CHO TRẺ

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Hướng dẫn này bao gồm các phần thăm khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ trên 1 tháng tuổi và trẻ sơ sinh để biết trẻ chống chỉ định tiêm, đủ tiêu chuẩn tiêm hoặc tạm hoãn tiêm tại cơ sở tiêm chủng.