Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét

Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét” mới nhất (kèm theo Quyết định số 3377/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2023)