Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hội thi vệ sinh tay năm 2019

Ngày 26/6/2019 BVBNĐ đã tổ chức ngày Hội vệ sinh tay cho toàn thể cán bộ viên chức đang công tác tại các khoa phòng tại bệnh viện. kết quả hội thi Khoa khám bệnh đạt giải nhất, Khoa Nhiễm Việt-Anh đạt giải nhì và khoa Nội A đạt giải 3. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm do Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tổ chức nhằm đẩy mạnh vấn đề vệ sinh tay nhất là trong môi trường điều trị bệnh truyền nhiễm như BVBNĐ.