Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hiệu giá kháng thể vắc xin COVID-19 suy giảm ở người nhiễm HIV/AIDS tiến triển

Một nghiên cứu hồi cứu kết quả kháng thể kháng SARS-COV-2 sau tiêm chủng tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Hospital Avicenne – Pháp tiêm chủng từ tháng 3-9/2021  xét nghiệm kháng thể được thực hiện 8 đến 150 ngày sau liều 2. Hiệu giá kháng thể được so sánh ở nhóm bệnh nhân nhiễm HIV với số lượng tế bào TCD4 dưới 200 tế bào/μl, từ 200 đến dưới 500 tế bào/μl và nhóm trên 500 tế bào/μl khi tiêm chủng.

Kết quả cho thấy người nhiễm HIV có số lượng tế bào TCD4 dưới 500 tế bào/μl và đặc biệt là dưới 200 tế bào/μl có tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh và hiệu giá kháng thể thấp hơn đáng kể so với nhóm bệnh nhân có số lượng tế bào CD4 trên 500 tế bào/μl. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho việc xem xét các chiến lược vắc xin COVID-19 trong nhóm dân số đặc biệt này.

Xem chi tiết bài báo cáo tại đây!