Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hướng dẫn kiểm tra kiến thức chuyên môn năm 2022 và đề cương ôn tập

Hướng dẫn kiểm tra kiến thức chuyên môn năm 2022

  • Bài kiểm tra gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến (online) trong thời gian 30 phút.
  • Anh/Chị truy cập theo đường link trên website bệnh viện để tham gia kiểm tra: https://www.bvbnd.vn/chuyen-muc/hoat-dong-chat-luong/.
  • Thời gian: 05 ngày dự kiến từ 8h00 thứ Năm ngày 25/8/2022 đến 8h00 giờ thứ Hai ngày 30/8/2022.
  • Khi làm bài Anh/Chị nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, năm sinh, mã số nhân viện (nếu có) và đơn vị công tác.
  • Lưu ý mỗi Anh/Chị chỉ thực hiện bài kiểm tra 1 lần.
  • Xem và tải đề cương ôn tập tại đây (22/8/2022)