Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Văn kiện chính trị, Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất năng lực, trí tuệ và đạo đức thay mặt cho đảng bộ lãnh đạo bệnh viện thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị lần 1 Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh Châu vào chức vụ Bí thư Đảng bộ Bệnh viện.

Đại hội đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, toàn Bệnh viện đã đóng góp cho thành công của Đại hội; Đại hội tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống Bệnh viện, phát huy vai trò, trách nhiệm chính trị của mình, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lên một bước mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của Đảng bộ là “Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng thành công một bệnh viện chuyên nghiệp và hiện đại, chuyên khoa sâu về các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm, có uy tín trong nước và quốc tế; nâng cao hiệu quả phục vụ và an toàn cho người bệnh; bảo đảm đời sống cán bộ viên chức ngày càng được nâng cao” và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới