Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Số lượng: 01
Mô tả công việc: Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến; chuyển thông báo, thông tin của Bệnh viện đến các Khoa, Phòng; Bảo quản thiết bị tổng đài,…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Dược sĩ (hạng III)
Số lượng: 02
Mô tả công việc: Thực hiện công tác Dược lâm sàng.

Dược hạng IV
Số lượng: 01
Mô tả công việc: Thực hiện cấp phát thuốc ở nhà thuốc Bệnh viện.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – VỊ TRÍ DƯỢC SĨ

1. Dược sĩ:
Số lượng: 01
Mô tả công việc: Thực hiện công tác nghiệp vụ dược – đấu thầu thuốc.
2. Dược hạng IV:
Số lượng: 01
Mô tả công việc: Thực hiện công tác bảo quản kho và cấp phát thuốc.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh:
Số lượng: 01
Mô tả công việc:
– Thực hiện các kỹ thuật siêu âm (siêu âm bụng tổng quát, siêu âm tim).
– Đọc phim X quang, CT-Scan.
– Các công tác thường trực tại khoa.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Dược sĩ: Số lượng: 02
Mô tả công việc: Thực hiện công tác dược lâm sàng.

2. Dược hạng IV: Số lượng: 01
Mô tả công việc: Làm việc tại bộ phận kho và cấp phát.