Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV đến 06h00, ngày 31/01/2020

Nguồn: Bộ Y tế