Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BVBNĐ – TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CƠ BẢN CHO TỔ T2G

Nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng về Truyền thông Giáo dục sức khỏe (TTGDSK) cơ bản cho nhân viên y tế, trong 2 ngày 19/10/2022 và 26/10/2022 BVBNĐ đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng Truyền thông Giáo dục sức khỏe cơ bản cho nhân viên y tế thuộc tổ T2G các khoa/phòng tại Bệnh viện.

Lớp tập huấn đã giúp cho nhân viên y tế bệnh viện nắm vững hơn về thực hành TTGDSK và các kiến thức cơ bản, cụ thể như: Kiến thức đại cương và các kỹ năng cơ bản về TTGDSK; Xây dựng kế hoạch truyền thông; Phương pháp Truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp; Cách thực hiện Bảng Truyền thông Giáo dục sức khỏe v.v… qua đó cũng giúp nâng cao về kỹ năng TTGDSK cho đội ngũ T2G, cách áp dụng các kỹ năng TTGDSK này vào thực tế khi tư vấn, tham vấn các vấn đề về sức khỏe cho thân nhân, bệnh nhân nơi mình phụ trách đồng thời cũng có thể tham mưu với cấp trên trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động TTGDSK tại bệnh viện.