Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BVBNĐ kết thúc giai đoạn cách ly phòng chống dịch

Ngày 25/6/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã ký ban hành Quyết định số 2330/QĐ-BCĐ quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với BVBNĐ.

Hiện tại BVBNĐ đang được Sở Y tế TPHCM giao nhiệm vụ là bệnh viện hồi sức chuyên sâu “Tầng 3” của “Mô hình tháp 3 tầng trong điều trị COVID-19 tại TPHCM” trong chiến lược điều trị bệnh nhân COVID-19 của  TPHCM.

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây!