Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BVBNĐ-HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sáng ngày 29/12/2022, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức Hội nghị đại biểu Viên chức – Người lao động năm 2023. Đến tham dự hội nghị có ông Thái Trung Mẫn, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Ban Giám đốc bệnh viện, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cùng đại diện các khoa, phòng của bệnh viện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo tổng quy hoạch bệnh viện và dự án xây dựng khối Khoa khám bệnh, triển khai kế hoạch thi đua năm 2023; báo cáo công khai hoạt động tài chính năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của toàn thể cán bộ viên chức; báo cáo dự thảo các quy chế đào tạo, quy chế chi tiêu nội bộ và phát động các phong trào thi đua trong năm 2023. Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và tham gia các phong trào thi đua.
Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra những ý kiến và biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm tới. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh viện sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã đề ra, hướng đến xây dựng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, xứng đáng là cơ sở khám chữa bệnh uy tín được nhân dân tin tưởng.